Jesteś w  » homePage » RODO

OPISOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  POBIERZ !!!

Wypełniając zapisy art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, udostępniamy dane wyznaczonego inspektora ochrony danych: Piotr Michalski, e-mail: iod@gmainvest.pl

printFrom: http://www.mp42.pl/