Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola


Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego

w terminie
od 15 lutego 2024r. do 21 lutego 2024r.
w godzinach pracy sekretariatu.

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej
bądź niezłożenie w w/w terminie druku potwierdzenia woli
kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej
oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.

 Druk deklaracji do pobrania w  sekretariacie przedszkola.

 

 

 

 

Informacja dla rodziców dzieci , które będą podlegały rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska
na rok szkolny 2024/2025 będzie trwać

od 1 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r
w godzinach 8:00 - 15:00

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka
do wybranego przedszkola drogą elektroniczną.
Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami
należy złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru.

 

 NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/rudaslaska


ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.13.2024
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 19.01.2024 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025
do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.


 

 ZASADY  REKRUTACJI


  Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem, 
który nagraliśmy z okazji Dnia Otwartego

 

 


 

 


 


 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 NA NOWY ROK SZKOLNY
2023 - 2024


 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola


Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego

w terminie
od 15 lutego 2023r. do 21 lutego 2023r.
w godzinach pracy sekretariatu.

Wypisanie deklaracji rezygnacji z edukacji przedszkolnej
bądź niezłożenie w w/w terminie druku potwierdzenia woli
kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej
oznacza rezygnację z miejsca w naszym przedszkolu.


 Druk deklaracji do pobrania w  sekretariacie przedszkola od 15.02 br.


 

Informacja dla rodziców dzieci , które będą podlegały rekrutacji

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska
na rok szkolny 2023/2024 będzie trwać

od 1 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r
w godzinach 8:00 - 15:00

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka
do wybranego przedszkola drogą elektroniczną.
Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami
należy złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru.

 

 NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl


ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.13.2023
PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20.01.2023 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024
do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska.


ZASADY  REKRUTACJI

 

 Zapraszamy również do zapoznania się z filmikiem, 
który nagraliśmy z okazji Dnia Otwartego

 


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


W roku 2021 nie odbędzie się rekrutacja uzupełniająca

do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.


Obecnie Prezydent Miasta Ruda Śląska pisemnie wskazuje rodzicom,
których dziecko w wyniku postępowania rekrutacyjnego
nie zostało przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli, inne przedszkole,
oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
które zapewni możliwość korzystania dziecku z wychowania przedszkolnego
od 1 września 2021 r.

 


 LISTA KANDYDATÓW

PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH 

W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

POBIERZ.pdf

 


LISTA KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

W POSTEPOWANIU REKRUTACYJNYM

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

POBIERZ.pdf

 

Ważna informacja proszę przeczytać !


31 marca rozpocznie się etap potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola.
Rodzice będą zgłaszać potwierdzenie woli do 9.04.2021 r. do godz. 15.00 w placówce,
do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Podpisany dokument rodzice osobiście dostarczają  do placówki.

Jeżeli rodzice nie potwierdzą "woli uczęszczania dziecka do przedszkola"
w określonym wyżej terminie będzie to równoznaczne z rezygnacją z miejsca.


 


 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 NA NOWY ROK SZKOLNY 2020 - 2021


Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 09 marca 2020r. od godziny 800 do 13 marca 2020r do godziny 1500.

 Druk deklaracji do pobrania w  sekretariacie przedszkola.


Informacja dla rodziców dzieci , które będą podlegały rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska na rok szkolny 2020/2021 będzie trwać
od 23 marca 2020 r. od godziny 800  do 06 kwietnia 2020 r do godziny 1500 .

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie przedszkola. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru.

 NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.17.2020 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 24.01.2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkółach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym 

POBIERZ !!!


ZASADY  REKRUTACJI     POBIERZ !!!


BARDZO WAŻNE PRZECZYTAJ !!!


 

W poniedziałek rusza rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych.

 

 


Informujemy, że rekrutacja do rudzkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie

z ustalonym harmonogramem.

Nabór do miejskich przedszkoli będzie trwał od 23 marca do 6 kwietnia br. Podobnie jak w latach poprzednich, będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Formularz wniosku dostępny będzie pod adresem www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

Procedura przewiduje konieczność złożenia, w przedszkolu pierwszego wyboru, oryginałów wniosku i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów. Biorąc jednak pod uwagę stan zagrożenia epidemicznego proponujemy aby rodzice składali wniosek i dokumentację poprzez:

-    Przesłanie w formie skanu lub fotografii oryginału dokumentów na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach internetowych przedszkoli. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej

albo

-    Osobiste dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. Ten sposób dotyczy rodziców, którzy nie mają bądź nie mogą korzystać z internetu. Przed wejściem do budynku przedszkoli zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać,
w zamkniętych kopertach, wnioski o przyjęcie do przedszkolawraz z dokumentacją.

Obok skrzynek będą  leżały druki wniosków do wypełnienia, oraz  lista do potwierdzania własnoręcznym podpisem faktu złożenia dokumentów.

Rodzice będą mogli otrzymać pomoc przy wypełnianiu wniosków kontaktując się telefonicznie lub mailowo z przedszkolem pierwszego wyboru. Zalecamy również telefoniczne umawianie się z rodzicami na konkretny termin (dzień i godzinę) złożenia dokumentów, co obniży prawdopodobieństwo tworzenia się kolejek i bezpośredniego kontaktu z większą liczba osób.


 

Informujemy, że nasze przedszkole posiada publiczną skrzynkę mailową na portalu  interia.pl.

mprzedszkole42@interia.pl

W trosce o bezpieczeństwo przekazywanych danych rekomendujemy zaszyfrowanie przesyłanych plików.

Ze sposobem szyfrowania mogą Państwo zapoznać się w tym krótkim filmiku instruktażowym

https://www.youtube.com/watch?v=rZzRYN6g2AY

Jeśli przesłane pliki nie zostaną zaszyfrowane, istnieje ryzyko wycieku danych, a przed tym chcemy Państwa uchronić.
Wydrukowane z: http://www.mp42.pl/