Jesteś w  » homePage » Zapisy do przedszkola


ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 NA NOWY ROK SZKOLNY 2019 - 2020

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie od 14 lutego 2019r. od godziny 800 do 21 lutego 2019r do godziny 1500.

 Druk deklaracji do pobrania w  sekretariacie przedszkola.


Informacja dla rodziców dzieci , które będą podlegały rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli dla nowych dzieci na terenie Miasta Ruda Śląska na rok szkolny 2019/2020 będzie trwać od 04 marca 2019r. od godziny 800  do 15 marca 2019 r do godziny 1500 .

Rodzice będą mogli w tym czasie złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola drogą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie przedszkola. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie przedszkola pierwszego wyboru.

 NABÓR ELEKTRONICZNY

WNIOSEK DO POBRANIA NA STRONIE :

www.rudaslaska.przedszkola.vnabor.pl

 

ZARZĄDZENIE NR SP.0050.2.17.2019 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 18.01.2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkółach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym

POBIERZ !!!


printFrom: http://www.mp42.pl/