Programy i projekty edukacyjne Program Mamo, Tato wolę wodę - https://www.wolewode.pl/

Program edukacyjny„Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku,
w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, setki tysięcy przedszkolaków, poprzez zabawę poznało fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego życia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz poznać jej właściwości, zastosowania i sposoby oszczędzania.

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja - https://emocja.org/

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.
Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach.
5 razy do roku nauczyciele skupiają się, na nauczaniu jednej wartości zgodnie z harmonogramem projektu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności Scenariusze oraz materiały są dostarczane do nauczycieli poprzez platformę projektową. Zadaniem nauczyciela prowadzącego jest zrealizowanie modułu przy użyciu dostarczonych przez nas materiałów oraz wypełnienie formularza ewaluacji po każdym module.

Kampania edukacyjna Działaj z imPETem! - https://dzialajzimpetem.pl/

Kampania „Działaj z imPETem!” to innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać. Nasza kampania to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty. 

Akcja Zdrowo i sportowo - https://zdrowoisportowo.edu.pl/

Ogólnopolska, bezpłatna akcja Zdrowo i Sportowo ma na celu promowanie przede wszystkim aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat).
Odbiorcami akcji są nie tylko nauczyciele i wychowawcy, ale także rodzice i opiekunowie dzieci.

Projekt edukacyjny Z darmi natury, śwwiat nie jest ponury - https://www.facebook.com/groups/644217943642877

Projekt edukacyjny Zabawa sztuką - https://www.zabawasztuka.pl/
 
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.
 
Projekt edukacyjny Serdeczna Karteczka - https://www.facebook.com/SerdecznaKarteczka/

 

Programy Wychowania Przedszkolnego

 

 

Wszystkie programy są dostępne do wglądu u wychowawców grup.

"Samodzielne, wszechstronne, szczęsliwe" - Delfinki, kotki, Sówki, Wiewiórki, Stokrotki, Żabki 

"Szkoła za rok" - Pszczółki
Wydrukowane z: http://www.mp42.pl/