Jesteś w  » Strona Główna » Program

Program


Program Bezpieczne przedszkole - http://www.bezpieczneprzedszkole.com/

Program zawiera treści z nowej podstawy programowej a główny nacisk kładzie na zdrowie i bezpieczeństwo.
Poniżej przedstawiamy obszary z podstawy programowej, na które położony jest główny nacisk:

Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych:

obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują ; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swojego zachowania;
umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

·         umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

·         właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

·         samodzielnie korzysta z toalety;

·         samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o rzeczy osobiste i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

·         utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

 

Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole:

·         dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;

·         dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;

·         jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

·         uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastyczne .

 

Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

·         wie jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można poprosić o pomoc, umie o nią poprosić;

·         orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystania ze środków transportu;

·         zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;

·         wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);

·         próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu;

·         ma rozeznanie, gdzie można się samodzielnie bawić, a gdzie nie;

Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

·         rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;

·         podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę

·         wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radio i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr, stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości

 

Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

·         wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;

·         zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. strażak, policjant;


Program Akademia Zdrowego Przedszkolaka - http://zdrowyprzedszkolak.pl/

 

Akademia Zdrowego Przedszkolaka to projekt społeczno-edukacyjny organizowany przez firmę Lionfitness, cykl akcji prozdrowotnych, w skład którego wchodzą 3 zagadnienia:

- Piramida Żywienia Przedszkolaka

- Bezpieczny Przedszkolak

- Przedszkolak Pełen Zdrowia

 

Punktem wyjścia działań Akademii Zdrowego Przedszkolaka było zdrowe żywienie małych dzieci - była to odpowiedź na wciąż narastający problem otyłości, który teraz dotyczy już  najmłodszych. Obecnie nasze działania koncentrują się nie tylko wokół zdrowego odżywiania ale również bezpieczeństwa i profilaktyki zdrowia wśród dzieci.

 

 

Program Akademia Aquafresh - http://www.akademia-aquafresh.pl/

Akademia Aquafresh” stawia sobie za cel nauczenie jak największej grupy dzieci zasad higieny jamy ustnej poprzez zabawę ale i regularne zajęcia praktyczne, które mamy nadzieję, dzięki kontynuowaniu wraz z rodzicami w domach, przyczynią się do zmniejszenia odsetka dzieci z próchnicą w Polsce.

 

Program Mamo, Tato wolę wodę - https://www.wolewode.pl/

Program edukacyjny„Mamo, Tato, wolę wodę!” został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A. w 2009 roku,
w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Dzięki materiałom edukacyjnym opracowanym przez ekspertów, setki tysięcy przedszkolaków, poprzez zabawę poznało fascynujący świat wody. Podczas zajęć dzieci miały okazję poznać zasady zdrowego życia, poszerzyć swoją wiedzę na temat roli wody w przyrodzie oraz poznać jej właściwości, zastosowania i sposoby oszczędzania.


 

„Ku dziecku” Program wychowania przedszkolnego

„Ku dziecku” to całościowy, autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku w oparciu o serię „Entliczek pentliczek”.
Program „Ku dziecku” nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego. Jego autorki to Barbara Bilewicz-Kuźnia i Teresa Parczewska z Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki UMCS. Treści zawarte w programie KU DZIECKU zachęcają nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

Pobierz: „Ku dziecku” Program wychowania przedszkolnego.

 

-"Nowa era program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków"

 

"Program wychowanie i kształcenie oraz wspomaganie rozwoju sześciolatków w przedszkolach, klasach zerowych
i w placówkach integracyjnych"

Wydrukowane z: http://www.mp42.pl/