Jesteś w  » Strona Główna » Nasz regulamin

NASZ REGULAMIN

 

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 600 -1700.

2. Prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

3. Dzieciom 3-5 letnim w przebieraniu się pomagają rodzice w obrębie korytarza i szatni.

4. Kontakt Rodzica z nauczycielką możliwy jest rano do godz. 830 i w godzinach wyznaczonych przez poszczególne nauczycielki.

5. Skargi i wnioski, spostrzeżenia można kierować do dyrektora placówki i jego zastępcy .

6. Opłaty za przedszkole należy uiścić do 15-go dnia każdego miesiąca.

7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych.

8. Przedszkole nie odpowiada za przyniesione przez dzieci zabawki z domu oraz nowe ubrania.


                 

 

 

 

Wydrukowane z: http://www.mp42.pl/