Jesteś w  » homePage » Nasz regulamin

Nasz regulamin

  1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 600 -1700.
  2. prosimy o przestrzeganie godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.
  3. Dzieciom 3-5 letnim w przebieraniu się pomagają rodzice w obrębie korytarza i szatni.
  4. Kontakt Rodzica z nauczycielką możliwy jest rano do godz. 830 i w godzinach wyznaczonych przez poszczególne nauczycielki.
  5. Skargi i wnioski, spostrzeżenia można kierować do dyrektora placówki i jego zastępcy .
  6. Opłaty za przedszkole należy uiścić do 10-go dnia każdego miesiąca.
  7. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych.
  8. Przedszkole nie odpowiada za przyniesione przez dzieci zabawki z domu oraz nowe ubrania.


                 

 

 

 

printFrom: http://www.mp42.pl/