W ramach kółek zainteresowań zapraszamy na zajęcia popołudniowe rodziców z dziećmi. 

Szczegóły u wychowawców.

printFrom: http://www.mp42.pl/