Jesteś w  » homePage » Kadra

 

Kadra przedszkola


Dyrektor Przedszkola   

mgr EWELINA KRYSZTOFORSKA
   
Nauczyciel dyplomowany

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • Edukacji informatycznej,
 • Zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Wicedyrektor Przedszkola

mgr GRAŻYNA GAŁOWSKA

Nauczyciel dyplomowany

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej,
 • Logopedii i glottodydaktyki z terapią pedagogiczną,
 • Oligofrenopedagogiki,
 • Terapii pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany

mgr GABRIELA BUBAŁA


Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • Oligofrenopedagogiki.

Nauczyciel dyplomowany

mgr MIROSŁAWA FOLKERT


Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • Artystycznych form aktywności ruchowej,
 • Terapii pedagogicznej.

Nauczyciel dyplomowany

mgr BOŻENA JĘDRZEJCZYK

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel dyplomowany

mgr BEATA JENDRYSEK

Specjalista z zakresu:

 • Pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej,
 • Edukacji emocjonalnej,
 • Surdopedagogiki,
 • Terapii pedagogicznej.

Nauczyciel mianowany

mgr ELŻBIETA SZOŁTYSIK

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel mianowany

mgr AGNIESZKA KLYTA - IZYDORCZYK

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania fizycznego,
 • Fizjoterapii,
 • Wychowania przedszkolnego.

Nauczyciel mianowany

mgr KINGA MAREK

Specjalista z zakresu:

 • Teologii

Nauczyciel kontraktowy

mgr ZUZANNA KRĘŻEL
    
Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel kontraktowy
     

mgr AGATA FRYDA

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel kontraktowy

ANNA KASPERCZYK

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej.

Nauczyciel kontraktowy

mgr KATARZYNA WOJDECKA

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej
 • Resocjalizacji.

Nauczyciel kontraktowy

mgr KAROLINA JANKOWSKA

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego,
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel kontraktowy

mgr EWELINA MALAREK

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego.
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel stażysta

mgr MARTA ZACNY

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego.
 • Wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej.

Nauczyciel stażysta

mgr MAŁGORZATA KOWALIK

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Nauczyciel stażysta

mgr MONIKA WOJEWODA

Specjalista z zakresu:

 • Wychowania przedszkolnego
 • Pedagogiki wczesnoszkolnej.

Psycholog 

mgr HANNA KOTLARSKA


Język angielski

mgr MICHAŁ GOŁĄBEK


 

Personel administracyjno-obsługowy:

 • Główny księgowy: mgr Jadwiga Banisz
 • Intendent: mgr Sabina Wranik
 • Pomoc biurowa: Barbara Apel
 • Pomoc nauczyciela: Jolanta Wantuch
 • Pomoc nauczyciela: Bogumiła Zdebel
 • Kucharka: Barbara Chadryś
 • Kucharka: Mariola Kowalczyk
 • Pomoc kucharki: Katarzyna Grzelak
 • Woźna oddziałowa: Anna Krawczyk
 • Woźna oddziałowa: Anna Czajor
 • Woźna oddziałowa: Izabela Kasperczyk
 • Woźna oddziałowa: Katarzyna Makles-Wojciechowska 
 • Woźna oddziałowa: Kornelia Golba
 • Konserwator: Ryszard Wyciślik
 • Konserwator: Dariusz Sawa
printFrom: http://www.mp42.pl/