JĘZYK ANGIELSKI - mgr Agata Fryda 

 

LISKI 

PONIEDZIAŁEK 11.15 - 11.30

ŚRODA 10 - 10.15

JEŻYKI

ŚRODA 10.15 - 10.30

PIĄTEK 10.45 - 11

SÓWKI

ŚRODA 9.45 - 10

PIĄTEK 10.30 - 10.45

TYGRYSKI 

PONIEDZIAŁEK 11 - 11.15

CZWARTEK 11.45 - 12

MISIE

PONIEDZIAŁEK 10.30 - 11

CZWARTEK 11 - 11.30

MOTYLKI 

PONIEDZIAŁEK 11.30 - 12

CZWARTEK 10.30 - 11

BIEDRONKI

PONIEDZIAŁEK 10 - 10.30

CZWARTEK 10 - 10.30

printFrom: http://www.mp42.pl/