Jesteś w  » Strona Główna » Innowacje

 

"Elementy praktyki uważności w pracy z dziećmi przedszkolnymi jako metoda na obniżanie napięcia, redukcję stresu, poprawę koncentracji oraz kształtowanie życzliwej postawy wobec siebie i innych."

W czasie krótkich ćwiczeń z uważności sprawdzimy, jak to jest zatrzymać się na chwilę i nie robić nic szczególnego poza obserwowaniem tego, co się dzieje w nas i wokół nas. Przekonamy się, czy takie momenty wyciszenia pomogą nam w radzeniu sobie z emocjami, ułatwią koncentrację a może nawet wpłyną na zwiększenie życzliwości wobec innych? W świecie pełnym wrażeń spróbujemy poszukać kilku minut ciszy i przekonać się, czy ta cisza może nam się do czegoś przydać :).

 


 

 

"Dziecko widzem i aktorem"

Głównym celem innowacji jest rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, a w przyszłości zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Cele ogólne :
- wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,
- rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
- kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie
w nowych trudnych sytuacjach,
- pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
- umożliwienie prezentacji dokonań, umiejętności talentów,
- kształtowanie odporności emocjonalnej związanej z wystąpieniem przed publicznością,
- rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi dziećmi
i dorosłymi.

 


"Poznaję świat z Kicią Kocią"

Fundamentalną wartością dla dziecka jest umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych( słuchanie czytanych książek, oglądanie wytworów plastycznych) oraz umiejętność tworzenia własnych dzieł. Kicia Kocia, bohaterka serii książek dla dzieci autorstwa Anity Głowińskiej jest doskonałą inspiratorką dla najmłodszych czytelników. Tytułowa rezolutna kotka wraz z wyrozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką i Juliankiem odważnie odkrywa świat i uczy się najważniejszych zasad w codziennym życiu. W trakcie trwania innowacji jej przygody będą bazą czytelniczą do poznania różnorodnych technik plastycznych. Pozwolą na upowszechnienie czytelnictwa wśród przedszkolaków oraz zachęcą do odkrycia i doskonalenia w sobie umiejętności plastycznych.

 


"Siamo Figli di Dio - Jesteśmy dziećmi Bożymi"

 

 


Wydrukowane z: http://www.mp42.pl/