Jesteś w  » homePage

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 42 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

"Wszystko, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu
- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”
                                                                                                                                             
Robert Fulghum

 

 

SERDECZNIE WITAMY RODZICÓW I DZIECI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6 00 do 17 00
przez cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną przez organ prowadzący – w tym czasie gwarantujemy
miejsca w innych przedszkolach.


Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku

od 3 do 6 lat.

W naszym przedszkolu jest 7 oddziałów - siedem grup przedszkolnych.

Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe, funkcjonalne sale zabaw, duży ogród przedszkolny z placem zabaw wyposażonym w huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele i inne urządzenia do zabaw.

Sale są wyposażone w nowoczesne sprzęty i zabawki. Placówka jest dobrze wyposażona
w pomoce dydaktyczne. Pozwala to nauczycielkom na stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi. Dzieci mają stały dostęp do książek, gier oraz kącików zainteresowań tworzonych wraz ze zmieniającymi się zainteresowań dzieci.

W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, literaturą, teatrem, tańcem, jak również tradycjami naszego regionu.

Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Bierzemy udział
w przeglądach i konkursach urządzanych przez inne placówki oświatowe.

Przedszkola stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, koncerty, bale przebierańców, spartakiady sportowe, zabawy andrzejkowe itp.
Przedszkole oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych:

  • - język angielski,
  • - zajęcia taneczne,
  • - kółko plastyczne,
  • - kółko matematyczne
  • - religia,
  • - logopedia.

Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa, miłości i akceptacji, atmosferę swobody i pewności, rozwój nieskrępowanej ekspresji. Zaspokajamy podstawowe potrzeby dziecka, bezpieczeństwo, więzi społeczne, zabawy i różnorodne aktywności. Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego, który umożliwi mu dobry start w szkole.


 
 
 
printFrom: http://www.mp42.pl/